පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

ගඟ දියට දිය උනි...

-
Yasasi Nirma


නුඹ, වසත් කල
ගං දියේ පිලිඹිබු,
රුව සෙවූවත්,
පෙනෙන මානේ..
නුඹට පෙම් කල තාරකාවිය,
අමතකව ගිය වරද කාගේ..
ආලවත් දෑසින් ගලා ගිය,
අඳෝනා පාවුනත් සුලඟේ..
නුඹට මතකද?
හඬක් සුමිහිරි වදන් ඇමිනූ වසත් සුලඟේ..
නෙතින් ගිලිහුනු කඳුලකින්..
ඉරි තලා ගිය ගං දිය තලාවේ..
ඉතිං! නුඹ කොයි සොයන්නද?
හිත පුරුදු රුව නුඹේ තාරකාවේ!!

2 Responses so far.

 1. සුන්දරයි..... තව ලියන්න

 2. ඡිවිතය ගලායන
  මං පෙතක නැමතුම
  අහුලන මතකය
  පස්සෙන් එවි ඇරගෙන
  ලියු පදවැල නම්
  වැදුනා හිතට කදිමට
  ලියන්න තව දේවල් හොදින්

Leave a Reply