පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

ගින්නක් නොවේ නම්..


දෙනුවනින් ගයනු නුඹ..
සසළ වූ හද ගැබට..
සුලගකින් මතු වෙලා..
වැඩුන ගින්නක් ලෙසට..
[ Read More ]

මල් සමය...ලියන්නට පාසැල් සමය ගැන...
අකුරු අහුලමි මම කලක සිට..
කල් බොහෝ වී ගත උනද,
මට..
හමුනොවුනි තව හොදම වචනය


මිතුරු සිනහා,
හද පැලැන්දු...
ගුරු තෙපුල් හිස..
කිරුළු රැන්දූ..
නොවේ අමතක..
ගැයූ සින්දූ..
තුටින් දෙනෙතට,
ප්රභා කැන්දූ..

නොලැබුනත් යලි,
ඒ මල් සමේ..
නැතේ අඩුවක්,
හද ආදරේ..
සරන්නෙමි ලද,
හැම අවසරේ..
සොදුරු මුලු වල,
ඒ කාලයේ..
[ Read More ]

හීනයක්..එක දවසක් රැයක..
තරු කැටයකින් බිමට...
වැටුන කඳුලු බින්දුවෙන්...
තෙමුණා මුලු හිතම...
ලස්සන හිනයෙන් අහැරුණාදෝ..
හිතෙන තරමට....
[ Read More ]

සිතිවිලි ආශා...මං ආසයි..
තරු ගනින්න...
තරු කැටයක්..
වෙනු මැන නුඹ..
ආසයි මම,
මල් සුවදට..
පවන් රොදක,
එනු මැන නුඹ..
අසයි තව
සිනා වෙන්න..
නෙතින් සිනා
වෙනු මැන නුඹ..
අසයි නුඹගේම වෙන්න..
සිතිවිල්ලක් වී වඩින්න..!
[ Read More ]

පිදු සෙනෙහේ..


නෙතින් ගලා ගිය..
කඳුළු බින්දු වල..
ආදරේ තිබුණි නම්..
සේදි සේදි එන කඳුළු වලින්,
ආදරේ අඩු උනා නම්..
ඉතිරි ආදරේ සේදෙන කඳුළේ,
තරම සයුරු ඉම නම්..
ඉවරයක් නැතිව,
නෙත් අඬවලා..
කඳුළු නුඹට දෙන්නම්
[ Read More ]

අසරණකමට..


නෑරිය යුතු ඉමක කවුලක් මම ඇරියා
කොහෙදෝ ඉඳන් පිපි මල් සුවදක් ආවා
යටි හිත් කොනින් ඒ සුවදට ඉව කෙරුවා
ටිකකින් අහස කලු වී යනු මට පෙනුනා


අකුණක් එක්ක මහ වැස්සක් ඇද හැලුනා
හෙවනක් නැතිව මම ඒ වැස්සට තෙමුනා
එක අකුනක් උඩට තව අකුනක් ගැහුවා
දෙනිතින් අනොරා වැහි ගඟුලක් ගැලුවා


තනිඋන ලොවේ වෙනකිසිවෙක් දකිනු නැතී
අත්ලට මගේ හිස සඟවා ගන්න බැරි
තනිකම සීතලද සමගින් එකට වැදී
මගෙ හිත පුරා අවුලයි මහ නිරයෙ ගිනී


බැලු බැලු අතේ නෑ පිළිසරණක් දුටුවේ
තනිඋන ලොවේ කලුවර පමනයි තිබුනේ
අකුනුයි වැහියි මගේ දිවියම තෙත් කෙරුවේ
යලි නාරින්නමයි මම ඇස් දෙපියන වැහුවේ


[ Read More ]

කවරදාවත්

ගනිමි මම මගේ මතක..
සුසුම් කඳුලුද සමඟ...
කවරදාවත් යලිත්,
නොදැනෙනා...
සඟවමී ඒ ගීය..
නොගැලපෙන එලිසමය..
කවරදාවත් යලිත්,
නොගැයෙනා..

වසාගනු මැන දෑස..
නොපෙන්නෙන්න මේ දෑස..
කවරදාවත් යලිත්,
නාරිනා..
යන්න නුඹ ඇත්තටම..
නොපෙනෙනා ඉවුරකට..
නෙත් වලටවත් යලිත්,
නොපෙනෙනා...

[ Read More ]

හද කෝවිල ..

කෝවිල උඩින්..
මූදේ කොනින්...
හිරු පායලා,
දුටුවෙමි උදෙන්...

පරවූ මලින්...
සැරසූ හිසින්..
සිටියෙමි බලා,
හර සුන් සිතින්....

තෙල් නැති පහන්..
අවුලමි හදින්..
හිත කලුවරේ,
ලා ඇවිලෙමින්..

රතු තිලකයෙන්,
පල නෑ ඉතින්...
කෝවිල දමා,
සමිදුන් ගිහින්..[ Read More ]