පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

ගින්නක් නොවේ නම්..

-
Yasasi Nirma


දෙනුවනින් ගයනු නුඹ..
සසළ වූ හද ගැබට..
සුලගකින් මතු වෙලා..
වැඩුන ගින්නක් ලෙසට..

2 Responses so far.

 1. neon says:

  කවියයි පින්තූරෙයි දෙකම නියමයි !!!

  Sachith Deshan N

 2. Chrishi says:

  පවන සේ මතු වෙලා
  හදවතින් ගයන්නම්
  ගිණි වලා මැඩලලා
  තුටින් ඔබ තබන්නම්

Leave a Reply