පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

එන්න... සඳ සේ හෝ
නුඹ  වැටෙනු සඳ කිරනක් වෙලා ,
මගේ ලොව කලුවර වෙලා...
හිරු පිපී තිබු ඒ දවාලේ,
හිනැහි හිනැහී තිබු වලා,
දුකිනු රිසි සිත සනසලා,
හිරුම වන්නට නොහැකිමුත්,
නුඹ,
වැටෙනු සඳ කිරනක් වෙලා...
[ Read More ]

නුබට මා දැනෙන ලෙස...


මා වෙමී රාත්‍රිය,
පතන්නෙමි රැයක් සුබ,
මා වෙමී උදෑසන,
පුබුදුවාලමි නුබව,

මම වෙමී මල් පොකුර,
සද මඩල,
දිය දෝත..
මුදු සුළග,

නොදැනුනත් ආදරය,
නොම උවත් මම නුබේ,
ජීවිතය...

හැමදාම පතමි මම,
නුබට මා දැනෙන ලෙස...
[ Read More ]

I LOVE YOU

I was not just thinking
It was always something
And I know this one thing
You are Just, my Everything.
[ Read More ]

Past and Rose

Past is a Rose,
Smell it Close,
But,
keep your nose,
away from Thorns.

[ Read More ]

ප්‍රීති වෙසක්


බුදු හිමි දෙසු බණ නිතර ඇසේවා!
නිර්මල බුදු මග නෙතට පෙනේවා!
ප්‍රඥා සිත නිවනින් සැනසේවා!
සැමටම පින්බර වෙසඟක් වේවා!
[ Read More ]