පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

සුබ නව වසරක් වෙවා..!


ඉස්සිස්සල්ලා වැටෙන හිරු කිරණ,
සියක් ආයු බල ගෙන ඒවා..!
ඉස්සිස්සල්ලා ඇහෙන කුරුලු ගී,
සිතට සතුටු සැප ගෙන දේවා..!
ඉස්සිසල්ලා පිදෙන උදෑසන,
සාමයේ මල් දම් පීදේවා..!
සත් පියුමක් සේ මගේ පැතුම් මල්,
දිවියට සුවඳක් ගෙන ඒවා!!

සුබ නව වසරක් වෙවා..!
[ Read More ]

එක දවසක් හවසක්..

ලස්සන හැන්දෑව..
මාත් එක්කම..
සුන්දර ආදරේ ඇතුලේ අතරමන් වෙලා..

මේ තරම් ලස්සනක්..!
...
ලස්සන ගීතයක් පසුබිම සිතුවම් අඳිනවා..

නුඹ දෑසම පියාගන...
ලස්සන නෙත් යුග...

මම නුඹේ හුස්ම තාලේට හුස්ම ඇල්ලුවා..
හදවත් පිරුණ ඒ හැඟිම කොහොම කියන්නද?

නුඹ තාමත් දෑසම පියාන..
මම නුඹ දිහා බලාගන..
මගේ හුස්ම නැවතිලා දන්නේම නැතුව..
නුඹේ සුවඳ හදවතේ පුරවගෙනම..
[ Read More ]

සඳ කුමරෝ


සඳ කුමරෝ ඇවිත් බිමට..
සිහින් වලා රොදක් එක්ක..
වලාකුලින් යහන සදන්,
මගේ කුමරුට සැතපෙන්නට,,

හීනෙන් ඔහු හිනැහෙන විට..
හිනා මූන ගෙන දෝතට..
අහස් වලා පෙලේ අඳින්,
මුලු ලෝකෙට දැක ගන්නට
[ Read More ]

හැන්දෑවක් නුඹ.


මතකද අර හැන්දෑවක්..
නුඹත් වගේ එයින් එකක්..
හරි ලස්සන කෙටි දවසක්..
දිගු රැයකට පෙරවදනක්..
[ Read More ]