පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

ප්‍රීති වෙසක්

-
Yasasi Nirma


බුදු හිමි දෙසු බණ නිතර ඇසේවා!
නිර්මල බුදු මග නෙතට පෙනේවා!
ප්‍රඥා සිත නිවනින් සැනසේවා!
සැමටම පින්බර වෙසඟක් වේවා!

2 Responses so far.

  1. පෝස්ට් එක නියමයි අපේ පැත්තටත් ඇවිල්ල යන්න

  2. yasasi says:

    ස්තූතී මම ඇවිත් බලල යන්නම්

Leave a Reply