පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

නුඹ නම්...

-
Yasasi Nirma


කවියක් හිතට එලියක්..

අඳුරට අලුත් අරුතක්...

පිපෙනා තඹරු කුසුමක්..

හුස්මක් වැටෙන මොහොතක්...

ජිවය රැදෙන සෙවනක්..

මල මත තුශර බිඳුවක්..

තුන් කලට දිව ඔසුවක්...

නුඹත් මට කවියක්...

8 Responses so far.

 1. ලස්සන අකුරු කිරීමක්...

  /බිඟුවා...!

 2. Raven says:

  ලස්සනයි නිර්මාණය.

 3. ඉතා කෙටි, ලස්සන, සරල නමුත් ලස්සන ආදර නිර්වචනයක්. අදමයි මේ පැත්තේ ආවේ..අයෙත් එනවා.. ජය වේවා!

 4. Chrishi says:

  ඔව් මම කවියක්
  ඔයත් මට කවියක්
  අපිට අපි කවියක්
  ජීවිතයම කවියක්

 5. yasasi says:

  ලස්සනයි රන්..

Leave a Reply