පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

මගේ ලෝකය.....

-
Yasasi Nirmaමගේ ලෝකය.....


තාරකා නෙත් මායිම..
ලොකයේ කෙලවර....
පෙරුම් පුරන්නට..
සිතින් පතන්නට..
තවත් නොවෙ මට ලොවක් ඉතින්..!

2 Responses so far.

 1. එය එසේ විය නොහැකියි . . .
  තාරකා නෙත් මායිමෙන් එපිට
  තිබේ තවත් මන්දාකිනි . . .
  ඉතිං ඇයි සිතේ
  තවත් සීමා මායිම් ගැන තැවෙනු . . .
  මිය ගිය ඊයේ අදට අයිති නැත . . .
  නූපන් හෙට සුන්දර බව නොදනීද
  අදට වඩා සිය දහස් වර . . .

 2. yasasi says:

  පිලිගනිමි එය එසේ නම්..
  දහසකුත් එකක්..
  තරුකා මන්දාකිනි..
  නොතැවෙමි..
  නොහඬමි..
  අමතකද නොකරමි..
  මා වෙනුවෙන්ම බව..
  දහසකුත් එකෙන් එක තරුවක්!
  එකම එකක්!

Leave a Reply