පන්හිද පාමුල පිපි අරවින්දිය

Banner 468

Facebook

ආදරෙයි දුකයි!

-
Yasasi Nirma


ඊයේ පෙරේදා මතකයක්!

ආදරෙයි දුකයි
එක වගේ කෙනෙක් කීවා...

දුකයි කදුලයි එකමයි,
හැමෝම කීවා...

කදුලක් එන්නෙ,
ආදරේටමයි..
මගේ හිත කිවා..

ඉතින් ආදරෙයි දුකයි එක වගේ..!

3 Responses so far.

 1. ඔය ඇහින් වැටෙන කඳුළු ආදරේ හින්දමයි. ඔය ඇහේ වෙන කිසි දෙයක් නිසාවත් කඳුළු දකින්න මම ආස නෑ. ඒ වගේම ඔය ඇසට වෙන කිසි දෙයක් නිසාවත් කඳුළු උනන්න මම කවදාවත්ම දෙන්නෙත් නෑ

 2. yasasi says:

  ටිකක් හිතල බලන්න.. අපිට කඳුලු එන්නෙ එක්කො දුකට,
  නැත්තන් ඇහැට මුකුත් උනාම..
  දුක හිතෙන්නෙ මුකුත් නැති උනාම..
  එහෙම වෙන්නෙ ඒ දේට අපි ආදරේ නිසා..
  ඇහැට මුකුත් උනාම කඳුලු එන්නෙත්.
  ඇහැට අපි අදරේ නිසා..
  රැක ගන්න ඕනි නිසා..
  ඉතින් කඳුලු එන්නෙ ආදරේට විතරමයි.. මම හරිද?

 3. Chrishi says:

  ඔයා හ‍රි ඒක ඇත්ත තමයි !

Leave a Reply